Nama dan alamat email yang terdaftar dalam website jurnal ini hanya akan digunakan untuk kepentingan sesuai tujuan dari jurnal ini dan tidak akan disebarluaskan kepada pihak-pihak lain yang tidak berkepentingan.